Bas Förbund logo

Vårmöte – Medlemsmöte – OBS! NY TID & DAG

Startdatum: 18/03/2023

Lördagen den 18 mars kl 10:00 träffas vi i klubbhuset.

Inbjudan med agenda skickas ut i god tid innan mötet.

Då klubben erhållit en mängd priser vid utnämningen av Årets Båtklubb har styrelsen beslutat att vissa produkter kommer att auktioneras ut, medan andra kommer att lottas ut. Då det är en hel del priser där utlottningen kommer att ta en stund har vi blivit nödgade att flytta vårmötet så att fler får tillfälle att komma!

Agenda, information om uppdaterade avtal för nyttjanden i klubben p g a miljöinspektionen, lista på priser som ska auktioneras ut samt priser som kommer att lottas ut skickas ut till alla medlemmar vecka 8.