Bas Förbund logo

Tillgång till dina registeruppgifter i klubben

2023-03-22
Klubben introducerar nu "Min sida" i BAS.
Du som medlem får nu tillgång till dina registrerade uppgifter i klubbens medlemsregister.
Förutom dina registrerade uppgifter får du även tillgång till ditt nyttjandeavtal samt vaktschema.

Nu har du möjlighet att hjälpa klubben med att ha rätt uppgifter gällande adresser, telefonnummer, båtar, försäkringsnummer, etc.

Genom detta minimerar vi felaktigheter vid årsaviseringar.

Här hittar du handledningen till hur det går till, BAS-inloggning för medlemmar.